Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi biết rằng sự bảo mật và sự riêng tư quan trọng như thế nào đối với khách hàng và đặc biệt chúng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Ưu tiên hàng đầu của Vietpost là bảo đảm mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi đều được lưu trữ và tuyệt đối bảo mật.

1. Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng chỉ nhằm cho các mục đích;

-Đơn hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của quý khách.

-Duy trì tài khoản: để tạo và duy trình tài khoản của quý khách với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi đi kèm với tài khoản của quý khách.

-Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của quý khách.

-Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên sàn giao dịch điện tử 
  • Cải thiện các tiện ích, dịch vụ và điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu được cá nhân hóa và đi đến những ý tưởng mới của dịch vụ;
  • Phục vụ quý khách với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

-An ninh: ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

-Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạm vi thu thập

Vietpost thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

-Khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: là các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vietpost.com.au bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản 

Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên sàn giao dịch TMĐT Vietpost.com.au

-Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vietpost. 

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng.

-Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin khách hàng của Vietpost. Chúng tôi sẽ KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

-Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vietpost sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực trung tâm an toàn dữ liệu Vietpost.