Chính sách đền bù

Vietpost Logistics đưa ra quy định vận chuyển, gửi hàng hóa, bưu phẩm cần thiết tới Khách hàng như bản Hợp đồng thỏa thuận. Khi Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của Vietpost Logistics đồng nghĩa với việc đã đọc hiểu và đồng ý với các điều khoản dưới:

1. TRƯỜNG HỢP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM


Vietpost Logistics sẽ được miến trừ các trách nhiệm quy định tại Chính sách vận chuyển này trong các trường hợp sau:

1.1. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của Khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó.

1.2. Khách hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi.

1.3. Bưu gửi đã được phát thành công và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi.

1.4. Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Úc & Việt Nam.

1.5. Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp; không thực hiện đúng quy định tại Quy cách đóng gói hàng hóa 

1.6. Vietpost Logistics sẽ chủ động thông báo cho Khách hàng về sự chậm trễ dịch vụ nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan từ bên thứ ba như: Hãng hàng không thay đổi lịch bay/chậm chuyến, hay thông quan hải quan chậm do cao điểm/thay đổi chính sách nhập hàng hóa…. hoặc bởi những nguyên nhân khách quan bất khả kháng như thiên tai, động đất, bão lũ, do tính chất tự nhiên của hàng hóa…

1.7. Khách hàng đã được thông báo trước về chậm thời gian toàn trình của thư từ, hàng hóa và được sự đồng ý của khách hàng.

1.8. Khách hàng không kê khai, hoặc không khai báo trung thực về nội dung hàng hóa gửi hoặc do tính chất của hàng hóa, bưu gửi.

1.9. Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi thư, bưu gửi.

1.10. Bưu gửi bị phát nhầm do lỗi của người gửi.

1.11. Bưu gửi, hàng hóa không chuyển được do lỗi của người gửi hoặc người nhận từ chối nhận.

1.12. Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi khai giá trị.

1.13. Khiếu nại quá thời hạn.

1.14. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai bên.

2. ĐIỀU KHOẢN BỒI THƯỜNG

2.1. Trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng bưu gửi:

Đối với bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa: Khi Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi và có biên bản mất hàng hay biên bản xác định hàng bị hư hỏng, tráo đổi được ký xác nhận bởi người được ủy quyền của cả hai bên, hàng bị mất, hư hỏng, tráo đổi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo lô hàng thì Vietpost Logistics có trách nhiệm bồi thường theo quy định mức bồi thường hàng hóa như sau:

- Đền bù 100% giá trị hàng + hoàn 100% cước vận chuyển khi khách mua bảo hiểm hàng hóa của Vietpost Logistics.

- Đền bù $10/kg và không quá $250/đơn hàng + hoàn 100% cước vận chuyển khi khách hàng không kê khai chi tiết hàng hóa và không mua bảo hiểm. 

Nếu kiện hàng nguyên vẹn, khách hàng có thể nhận hàng và có trách nhiệm kiểm hàng và quay hình, chụp ảnh toàn bộ quá trình kiểm hàng.