Điều kiện để được free phí pick up?

Tùy mỗi chương trình khuyến mại mà Vietpost sẽ ra điều kiện để được miễn phí phí pick up hàng. Qúy khách vui lòng theo dõi tại mục "Mã giảm giá" hoặc qua facebook fanpage của Vietpost.

Fanpage: https://www.facebook.com/Vietpost-Logistics-D%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-V%E1%BA%ADn-Chuy%E1%BB%83n-Nhanh-H%C3%A0ng-H%C3%B3a-t%E1%BB%AB-%C3%9Ac-v%E1%BB%81-VN-108185567777127