Xóa dữ liệu người dùng Facebook

Vietpost sử dụng Facebook để giúp bạn có thể đăng nhập một cách tiện lợi hơn. Chúng tôi không thu thập và lưu trữ bất cứ thông tin nào từ tài khoản Facebook của bạn ngoại trừ địa chỉ Email (nếu được bạn cho phép).

Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chuẩn của nền tảng Facebook thì chúng tôi vẫn cho phép bạn yêu cầu xóa các thông tin này khỏi tài khoản của bạn.

Để thực hiện việc đó, bạn hãy sử dụng Biểu mẫu Liên hệ của chúng tôi với nội dung như sau:


Tiêu đề: Yêu cầu xóa dữ liệu tài khoản Facebook

Nội dung: Tôi muốn xóa dữ liệu tài khoản Facebook của tài khoản "email-của-bạ[email protected]"


Chú ý:

  • Hãy thay thế "email-của-bạ[email protected]" bằng địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn.
  • Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn theo thông tin liên hệ được khai báo trong thông tài khoản của bạn để xác nhận yêu cầu trước khi bất cứ hành động nào được thực hiện.
  • Việc thay đổi dữ liệu này là không thể hoàn tác.