Chuyển tiền thanh toán nhưng quên không ghi nội dung chuyển khoản

Trong trường hợp đã chuyển khoản thanh toán nhưng quên không ghi nội dung chuyển khoản, Qúy khách vui lòng liên hệ với Vietpost để được hỗ trợ.