Có thể thanh toán bằng tiền mặt khi gửi hàng qua Vietpost không?

Hiện tại Vietpost hỗ trợ thanh toán qua cả 2 hình thức: thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng. Do vậy quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên thu gom của chúng tôi.