Công ty có đóng hàng hộ cho khách không?

Khi gửi hàng từ địa chỉ của quý khách tới kho Úc, quý khách sẽ có 2 lựa chọn:

  • Tự đóng gói hàng hóa
  • Vietpost đóng gói. Trường hợp này quý khách sẽ phải chịu phụ phí đóng gói theo quy định của Vietpost.

Ngoài ra, trước khi giao tới tay quý khách tại đầu Việt Nam, Vietpost sẽ bọc thêm lớp xốp nổ bên ngoài để giảm thiểu việc hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển nội địa.Với các kiện hàng sữa, bên Vietpost nhận diện được đó là kiện hàng sữa hoặc quý khách kê khai hàng sữa, Vietpost sẽ đóng gói thêm 1 lớp xốp nổ và 1 lớp bìa carton 3 lớp.