Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

Khi đăng nhập tài khoản nhưng quý khách quên mật khẩu, quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để lấy lại mật khẩu cho tài khoản trên Vietpost.


Bước 1. Chọn vào mục "Quên mật khẩu" để bắt đầu lấy lại mật khẩu.

Bước 2. Điền địa chỉ email mà quý khách đã đăng ký tài khoản Vietpost để thực hiện yêu cầu thiết lập lại mật khẩu. Bấm “Tiếp tục” để nhận mã xác minh qua email.

Sau đó quý khách sẽ nhận được 1 mã xác nhận gồm 6 chữ số qua địa chỉ email như hình dưới đây:

Bước 3. Điền mã xác nhận gồm 6 chữ số đã được gửi qua email. Bấm “Tiếp tục” để kết thúc thao tác.

Bước 4. Qúy khách sẽ được chuyển sang tính năng đặt lại mật khẩu mới như hình dưới đây. Điền mật khẩu mới và chọn lệnh “Hoàn thành”

Khi đặt mật khẩu mới thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo. Lúc này quý khách có thể bắt đầu đăng nhập và sử dụng dịch vụ như bình thường.