Hướng dẫn quản lý vận đơn

Để quản lý tài khoản cá nhân trên Vietpost, quý khách vui lòng truy cập vào trang chủ Vietpost.com.au và chọn mục “Quản lý vận đơn” ngay tại tên đăng nhập ở góc trên cùng bên phải của trang chủ.

Tại đây, quý khách sẽ theo dõi được chi tiết toàn bộ lộ trình vận chuyển hàng hóa, giúp quý khách nắm bắt kịp thời và dễ dàng.

Cụ thể các mục thể hiện:

  • Tất cả: tổng hợp tất cả các đơn hàng.
  • Vận đơn mới: gồm các đơn hàng phát sinh nhưng chưa được duyệt bởi Vietpost
  • Đơn tại kho Úc: bao gồm các đơn hàng đã được chuyển từ khách hàng tới kho tại Úc của Vietpost
  • Đang v/c quốc tế: gồm các đơn đang được vận chuyển từ Úc về Việt Nam.
  • Đơn tại kho VN: đơn hàng đã hoàn tất vận chuyển quốc tế và đang ở tại kho Việt Nam.
  • Đang v/c nội địa: phản ánh trạng thái đơn hàng đang được vận chuyển từ kho của Vietpost tại Việt Nam tới tay khách hàng.
  • Đã giao hàng: thể hiện số đơn đã giao thành công tới tay khách hàng.
  • Đã hủy: bao gồm các đơn hàng đã bị hủy do các lý do khách quan khác nhau.