Làm sao để biết chính xác trọng lượng đơn hàng khi khai báo gửi hàng trên hệ thống?

Khi khai báo, Qúy khách có thể ước chừng trọng lượng đơn hàng. Sau khi hàng về kho Sydney sẽ được cân lại chính xác để báo cước lại qua email nếu có sự chênh lệch trước khi hàng ra sân bay. Tuy nhiên Vietpost khuyến khích quý khách chủ động cân đo và khai báo chính xác để biết chi phí sát thực nhất và việc vận chuyển diễn ra nhanh chóng hơn.