Vietpost có kiểm soát được hàng hóa khách gửi khi không mở kiện hàng ra kiểm tra không?

Vietpost Logistics chỉ là đơn vị vận chuyển và chỉ vận chuyển hộ hàng đảm bảo giao đúng, giao đủ dựa trên sự khai báo trung thực của khách hàng.

Toàn bộ hàng hóa khách gửi sẽ được soi qua máy X-RAY tại sân bay trước khi lên máy bay. Do vậy nếu phát hiện khách gửi hàng trái quy định của công ty thì người gửi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của nước sở tại hoặc ở Việt Nam.