Vietpost có mở từng kiện hàng ra kiểm tra trước khi vận chuyển về Việt Nam không?

Để đảm bảo tính minh bạch, hàng hóa sau khi được chuyển về kho Vietpost sẽ được giữ nguyên đai kiện, không bóc dỡ. Vietpost chỉ hỗ trợ dán thêm băng keo hoặc bọc xốp nổ bên ngoài để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.