Vietpost có nhận vận chuyển 1 kiện hàng không?

Vietpost nhận vận chuyển không giới hạn số lượng. Do vậy dù chỉ 1 kiện hàng, quý khách hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.