Vietpost xử lý thế nào nếu gửi hàng nhầm địa chỉ?

Rất xin lỗi quý khách nếu có trường hợp này xảy ra. Trong trường hợp này, quý khách vui lòng liên hệ với Vietpost qua hotline để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ giao lại hàng theo đúng địa chỉ quý khách đã cung cấp.