Các phương thức thanh toán được áp dụng tại Vietpost

Để việc thanh toán trở nên dễ dàng, tiện lợi hơn cho quý khách hàng, Vietpost cung cấp 2 phương thức thanh toán dưới đây:


1.Tiền mặt

Qúy khách có thể thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên/ đại lý thu gom của chúng tôi. Khi đó quý khách vui lòng chọn phương thức thanh toán tại mục "Thanh toán tiền mặt (tại điểm POP).

2.Chuyển khoản

Nếu muốn việc thanh toán nhanh chóng và tiện lợi hơn, quý khách có thể chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Thông tin tài khoản và nội dung chuyển khoản sẽ hiển thị chi tiết phía dưới khi quý khách chọn phương thức này.