Chia sẻ cách nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam đơn giản nhất

31/05/2023

Thép các loại hiện là mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhập khẩu từ Úc về Việt nam. Thế nhưng, thủ tục nhập khẩu hàng hóa này cũng khá phức tạp. Vậy nên, để đảm bảo thép các loại được nhập khẩu hợp lệ vào Việt Nam, bạn cần đảm bảo thực hiện đúng và đủ các thủ tục cần thiết. Vậy cụ thể thủ tục nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam như thế nào?. Xem ngay bài viết dưới đây của Vietpost Logistics chia sẻ để “bỏ túi” cho mình đáp án chính xác nhất.


1. Quy định về chính sách nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam

Theo quy định hiện hành, thép các loại không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu từ Úc về nước. Chính vì vậy, các cá nhân, doanh nghiệp có thể tiến hành nhập khẩu loại hàng này như bình thường theo quy định.

Mặc dù như vậy nhưng thủ tục nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam các loại được nhiều người đánh giá là khá phức tạp. Bởi vì, đây là mặt hàng thuộc quản lý chuyên ngành của nhiều Bộ, trong đó có Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thêm vào đó, khi nhập khẩu loại hàng này, bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tư, văn bản của chính phủ quy định về chính sách nhập khẩu. Cụ thể:

 • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư 58) và Thông tư số 18/2017/TT-BCT về công bố tiêu chuẩn áp dụng;
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và 02/2017/TT-BKHCN quy định về công bố hợp quy;
 • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN và 07/2017/TT-BKHCN quy định về thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu.
 • Thông tư 14/2017/TT-BCT bãi bỏ 12/2015/TT-BCT chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động thép.

Việc nắm chắc các quy định khi nhập khẩu thép các loại sẽ giúp bạn hạn chế được những sai sót trong quá trình nhập khẩu loại hàng này.

Quy định về chính sách nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam

Quy định về chính sách nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam

>> Xem thêm: Dịch vụ vận chuyển nước hoa, mỹ phẩm từ Úc về Việt Nam

2. Quy trình về thủ tục nhập khẩu thép các loại từ Úc về Việt Nam

So với hàng hóa thông thường, thủ tục nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam các loại khá phức tạp. Bên cạnh việc chuẩn bị và tiến hành các bước thông quan theo quy định, nhập khẩu mặt hàng đòi hỏi mọi người phải thực hiện nhiều bước hơn thế.

Quy trình nhập khẩu thép chi tiết sẽ bao gồm 4 nhóm công việc chính sau:

 • Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm thép nhập khẩu.
 • Công bố hợp quy đối với sản phẩm thép nhập khẩu.
 • Kiểm tra nhà nước về chất lượng thép nhập khẩu.
 • Thông quan hàng hóa.

3. Quy trình chi tiết thủ tục nhập khẩu thép các loại

Để nhập khẩu thép từ Úc về nước, thông thường doanh nghiệp sẽ phải thực hiện đúng và đầy đủ 4 nhóm công việc chính gồm (Nội dung mang tính tham khảo):

Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho thép các loại nhập khẩu

Đối với các sản phẩm là thép mới, khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 3, Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, Điều 3 của Thông tư đã hướng dẫn chi tiết về công bố tiêu chuẩn áp dụng và áp dụng phương pháp thử nghiệm không phá hủy như sau:

Đối với thép nhập khẩu được phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục II của Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN tiến hành thực hiện công bố theo tiêu chuẩn:

 • Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) để công bố áp dụng, TCCS đó phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam.
 • Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, TCCS đó phải có các yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật quy định tại tiêu chuẩn quốc tế.
 • Trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, của nước xuất khẩu hoặc chưa có tiêu chuẩn quốc tế thì phải đáp ứng các yêu cầu ghi tại mục 3 phần này. 

Đối với các loại thép phân loại theo mã HS quy định tại Phụ lục III của Thông tư 58: sử dụng tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của Việt Nam hoặc của nước xuất khẩu để công bố.

Tiêu chuẩn công bố phải bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm thép như sau:

 • Chỉ tiêu kích thước, ngoại quan và cơ lý: Kích thước hình học, ngoại quan, chỉ tiêu cơ lý, đối với sản phẩm có phủ/mạ/tráng.
 • Chỉ tiêu hóa học.

Về trình tự công bố tiêu chuẩn áp dụng, đơn vị nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN.

Thực hiện công bố tiêu chuẩn khi nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam

Thực hiện công bố tiêu chuẩn khi nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam

Thủ tục công bố hợp quy cho thép các loại nhập khẩu

Thép các loại là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Vậy nên, sau khi công bố tiêu chuẩn áp dụng thì đơn vị nhập khẩu phải tiến hành công bố hợp quy cho mặt hàng này dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Thêm vào đó, để hàng hóa được lưu hành hợp pháp trên thị trường thì bắt buộc phải được công bố hợp quy khi nhập khẩu từ Úc về nước. Đây là điều kiện bắt buộc để có thể đăng ký kiểm tra chất lượng về sản phẩm thép nhập khẩu.

Cụ thể, hồ sơ công bố hợp quy cần phải có:

Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2 quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại Khoản, 7 Điều 1, Thông tư 02/2017/TT-BKHCN).

Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.
 • Tên sản phẩm, hàng hóa.
 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.
 • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.
 • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

Kiểm tra chất lượng mặt hàng thép các loại nhập khẩu

Trước đây, việc tiến hành kiểm tra chất lượng (KTCL) mặt hàng thép nhập khẩu sẽ được thực hiện theo Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Thế nhưng hiện nay, theo công văn số 945/TĐC-QL ngày 11/10/2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thủ tục KTCL các mặt hàng thép nhập khẩu giờ đây được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN và 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN.

Cụ thể là thủ tục KTCL sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN. Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra theo Khoản 2, Điều 5 sửa đổi của Thông tư này.

Về hồ sơ kiểm tra chất lượng, đơn vị nhập khẩu cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” (04 bản, theo Mẫu 1. ĐKKT – phần Phụ lục kèm theo Thông tư 27/2012/TT-BKHCN). Trong đó nêu rõ người nhập khẩu tự đánh giá sự phù hợp và cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 • Công bố hợp quy sản phẩm thép nhập khẩu.
 • Bản sao hợp đồng (Contract), danh mục hàng hóa (Packing list) (nếu có).
 • Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nếu có). 
 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu 
 • Ảnh mẫu hàng hóa nộp cho cơ quan chứng nhận hợp quy hoặc bản mô tả hàng hóa; 
 • Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).
 • Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng thép nhập khẩu

Tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng thép nhập khẩu

>> Xem thêm: Hướng dẫn nhập khẩu trái cây tươi từ Úc về Việt Nam dễ dàng nhất

Thông quan hàng hóa theo quy định

Công việc cuối cùng trong thủ tục nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam các loại mà doanh nghiệp nhập khẩu cần thực hiện là thông quan hàng hóa. Song song với đó, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan gồm:

 • Bản gốc giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” có xác nhận đăng ký của Chi cục TCĐLCL.
 • Bản sao Công bố hợp quy sản phẩm thép nhập khẩu.
 • Các chứng từ khác có liên quan theo quy định: Tờ khai hải quan nhập khẩu, Hợp đồng (Sales contract), Hóa đơn thương mại (Commercial invoice), Danh sách hàng hóa (Packing list), Vận đơn (Bill of Lading), Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin).

4. Chính sách thuế áp dụng đối với thép nhập khẩu từ Úc về Việt Nam

Hiện nay, khi nhập khẩu mặt hàng thép từ Úc về Việt Nam, doanh nghiệp phải tiến hành nộp thuế cho hàng hóa khi làm thủ tục thông quan. Bên cạnh loại thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành thì mặt hàng thép có thể phải chịu thêm loại thuế khác khi nhập khẩu.

Theo đó, tùy thuộc vào loại thép nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá. Chính vì thế, để biết chính xác mặt hàng thép nhập khẩu về Việt Nam phải đóng những khoản thuế nào, bạn nên tìm hiểu kỹ quy định hiện hành hoặc liên hệ với đơn vị chuyên môn để được hỗ trợ.

Nếu bạn không thể tự làm thủ tục nhập khẩu thép các loại về Việt Nam thì có thể liên hệ và sử dụng dịch vụ thủ tục hải quan do Vietpost Logistics cung cấp. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí.

Mọi thông tin cần tư vấn, liên hệ, bạn có thể gọi cho Vietpost Logistics qua những thông tin dưới đây:

VietPost Pty Ltd

Hotline (Úc): +61451818366

Hotline (Việt Nam): +84966735678

WhatsApp: +84 96 673 56 78

Email: [email protected]

Địa chỉ nhận hàng: Lot. 06 , 14-16 Belmore Road, Punchbowl NSW 2196.

Bài viết trên đây của Vietpost Logistics đã chia sẻ cho bạn thông tin chi tiết về thủ tục nhập khẩu thép từ Úc về Việt Nam các loại. Hy vọng, với thông tin này bạn đã phần nào hiểu rõ hơn về các thủ tục cần thực hiện khi nhập khẩu.

>> Xem thêm: Vận chuyển hàng từ Sydney về Hà Nội uy tín nhất hiện nay

* Lưu ý: Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu. Do đó, bạn nên chủ động cập nhật thông tin hoặc liên hệ với Vietpost Logistics để được hỗ trợ.