Tổng hợp thông tin về Certificate Of Origin (℅) - Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

11/02/2023

Certificate of Origin (C/O) hay giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là giấy tờ quan trọng mà các doanh nghiệp cần có khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Bởi, đây là căn cứ giúp xác thực và chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, nó còn là căn cứ giúp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan với các loại C/O hưởng ưu đãi. Vậy cụ thể Certificate of Origin (C/O) là gì?. Thông tin đầy đủ về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa như thế nào?. Bài viết dưới đây, Vietpost Logistics sẽ tổng hợp chi tiết cho bạn.


1. Certificate of Origin (C/O) là gì?

Certificate of Origin (C/O) hay còn được gọi với tên khác là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đây là văn bản do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của hàng hóa xuất khẩu cấp. Việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan đến xuất xứ nhằm chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.

Tại Việt Nam, C/O thường được Phòng Thương mại & Công nghệ Việt Nam (VCCI) cấp nhằm xác nhận nơi sản xuất hoặc nơi khai thác ra hàng hóa xuất khẩu. Còn đối với hàng nhập khẩu, giấy tờ này sẽ do quốc gia, vùng lãnh thổ của hàng xuất khẩu cấp theo quy định của họ.

C/O khi cấp cho doanh nghiệp phải đảm bảo chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Theo đó, giấy chứng nhận phải thể hiện được nội dung xuất xứ của hàng hóa và xuất xứ đó phải xác định theo những quy tắc xuất xứ cụ thể.

C/O hay còn được gọi là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thường được cấp cho hàng hóa khi xuất khẩu

C/O hay còn được gọi là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thường được cấp cho hàng hóa khi xuất khẩu

2. Mục đích cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Certificate of Origin (C/O) được cấp cho hàng hóa khi xuất nhập khẩu với 4 mục đích chính là:

 • Giúp doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế quan nhập khẩu: Việc xác định được nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa giúp doanh nghiệp biết được loại hàng nhập khẩu nào được hưởng ưu đãi theo thỏa thuận thương mại ký kết giữa các quốc gia.
 • Áp dụng thuế trợ giá và thuế chống bán phá giá: Trong trường hợp, hàng hóa của một nước xuất khẩu được bán phá giá tại thị trường của nước khác thì cần xác định được xuất xứ hàng hóa. Bởi, xác định được nguồn gốc của hàng hóa đó giúp việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế trợ giá trở nên khả thi hơn.
 • Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Khi xác định được xuất xứ của hàng hóa giúp cho việc biên soạn số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc một khu vực trở nên đơn giản hơn. Dựa trên số liệu thống kê, các cơ quan thương mại dễ dàng duy trì được hệ thống hạn ngạch.
 • Giúp đẩy mạnh xúc tiến thương mại giữa các nước, khu vực và vùng lãnh thổ.

Mục đích cấp C/O cho hàng hóa khi xuất nhập khẩu

Mục đích cấp C/O cho hàng hóa khi xuất nhập khẩu

3. Đặc điểm của Certificate of Origin (C/O)

Căn cứ vào mục đích cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, có thể tổng hợp một số đặc điểm của C/O chi tiết như sau:

Xuất phát từ mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ nêu trên mà Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) có đặc điểm:

* C/ O được cấp cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể:

 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa chỉ được cấp cho hàng hóa tham gia vào lưu thông quốc tế và số hàng đó đã được mặc đích xuất khẩu tới nước nhập khẩu. Theo đó, khi hàng hóa đã có thông tin về: Người gửi, người nhận, cách đóng hàng hóa, số lượng, trọng lượng, trị giá, nơi xếp dỡ, phương tiện vận tải thì sẽ được cấp C/O.
 • Theo thông lệ quốc tế thì Certificate of Origin (C/O) có thể được cấp trước hoặc sau ngày xếp hàng lên tàu (ngày giao hàng). Tuy nhiên, việc cấp trước phải đảm bảo phản ánh được xuất xứ của lô hàng xuất khẩu cụ thể. Thông thường, C/ O được cấp trước khi lô hàng đang trong quá trình làm thủ tục hải quan để xuất khẩu hoặc đã hoàn tất thủ tục và đang chờ xuất khẩu.

* C/ O được cấp xác định theo một quy tắc xuất xứ cụ thể và quy tắc này phải được nước nhập khẩu chấp nhận và thừa nhận.

 • C/O được cấp chỉ thực sự có ý nghĩa khi việc cấp giấy chứng nhận tuân thủ theo một quy tắc xuất xứ đã được nước nhập khẩu chấp nhận. Quy tắc xuất xứ áp dụng có thể là quy tắc của nước cấp C/ O (nếu nước nhập khẩu không có yêu cầu khác) hoặc quy tắc của nước nhập khẩu.
 • C/O được cấp dựa trên quy tắc xuất xứ nào thì khi nhập khẩu hàng vào nước nhập khẩu sẽ được hưởng các ưu đãi tương ứng (nếu có). Để biết giấy chứng nhận được cấp theo quy tắc xuất xứ nào thì thông thường C/O sẽ được quy định về tên và mẫu cụ thể.

Hai đặc điểm cơ bản của C/O

Hai đặc điểm cơ bản của C/O

4. Nội dung của Certificate of Origin (C/O)

Certificate of Origin (C/O) thể hiện các nội dung chính sau:

 • Loại mẫu C/O: Đây là thông tin giúp mọi người nhận biết được giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp theo một quy tắc xuất xứ cụ thể tương ứng.
 • Tên, địa chỉ của người xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
 • Tiêu chí về vận tải gồm có: Cảng, địa điểm xếp/dỡ hàng hóa, phương tiện vận tải, vận đơn,…
 • Tiêu chí về hàng hóa gồm có: Tên hàng hóa, loại hàng, số lượng, trọng lượng, giá trị, quy cách đóng gói, nhãn mác,…
 • Tiêu chí về xuất xứ hàng hóa gồm có: tiêu chí xuất xứ, nước xuất xứ hàng hóa.
 • Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu.

5. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm mấy loại? Có những mẫu C/O nào?

Hiện nay, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiện đang có 2 loại chính và có 7 mẫu cơ bản. Cụ thể:

Các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

 • C/O cấp trực tiếp: Đây là loại C/O được cấp trực tiếp bởi nước xuất xứ. Nước xuất xứ ở đây cũng có thể là nước xuất khẩu.
 • C/O giáp lưng (back to back C/O): Đây là C/O gián tiếp được cấp bởi nước xuất khẩu, nhưng không phải là nước xuất xứ. Trong trường hợp này, nước xuất khẩu được gọi là nước lai xứ.

* Lưu ý:

 • Thông thường, về nguyên tắc thì các nước chỉ cấp C/O cho hàng hóa có xuất xứ của quốc gia mình. Tuy nhiên, trên thực tế hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp đến nước nhập khẩu cuối cùng mà có thể chuyển qua nhiều nước trung gian. Bởi vì, hàng hóa được xuất khẩu có thể theo mạng lưới phân phối của nhà sản xuất hoặc do hàng hóa được mua đi bán lại tại nhiều nước. Do đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, một số nước quy định, hàng hóa nhập khẩu vào nước và xuất khẩu thì có thể cấp C/O giáp lưng trên cơ sở C/O gốc của nước xuất xứ.
 • Tại Việt Nam, theo quy chế cấp C/O hiện hành, một số C/O ưu đãi đặc biệt được cấp dưới dạng C/O giáp lưng. Do đó, khi gặp những loại C/O này, cần phải kiểm tra chặt chẽ về các điều kiện, quy định vận chuyển trực tiếp.

Một số loại C/O phổ biến hiện nay

Một số loại C/O phổ biến hiện nay

Một số mẫu C/O phổ biến

Hiện nay, C/O có những mẫu phổ biến gồm:

C/O cấp theo quy tắc xuất xứ không ưu đãi:

 • C/O mẫu B cấp cho hàng xuất khẩu.
 • C/O cho hàng cà phê theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới.

C/O cấp theo quy tắc xuất xứ ưu đãi:

 • C/O mẫu A được cấp cho hàng xuất khẩu đi các nước cho hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP.
 • C/O mẫu D là C/O thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu chung CEPT giữa các nước ASEAN.
 • C/O mẫu E là C/O ASEAN – Trung Quốc.
 • C/O mẫu AK là C/O ASEAN – Hàn Quốc.
 • C/O mẫu S là C/O Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia.
 • C/O hàng dệt thủ công mỹ nghệ (Việt Nam – Eu),…

Bài viết trên đây, Vietpost Logistics đã tổng hợp thông tin chi tiết và đầy đủ về Certificate of Origin (C/O) – Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Hy vọng với chia sẻ này bạn đã hiểu rõ hơn về loại giấy tờ này và nắm được quy trình xin cấp C/O chuẩn nhất.